Data aktualizacji: 2021-01-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Niedzielna szkoła "Lech"
- w języku lokalnym *AAA
Miejscowość *Zaporoże
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Niepodległa Ukraina 42

 

 

Kod pocztowy*

69037

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Charków
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380677032393Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): http://www.polacy.zp.ua/pl/szkola_niedzielna

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Pavliuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Zhanna Kaminska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wykładowcy szkoły niedzielnej: poloniści doc.dr. p. Igor Lipkiewicz, i dr. Olga Pavluk, którzy uczestniczą w warsztatach i kursach z metodyki wykładania języka polskiego.

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *
Szkoła niedzielna "Lech" powstała przy Zaporoskim Obwodowym  Stowarzyszeniu  Kultury Polskiej im.A. Mickiewicza w 1994r dla nauczania języka polskiego  oraz literatury, historii i kultury polskiej.  Uczniami szkoły niedzielnej są dzieci i młodzież, osoby podeszłego wieku, wszyscy, kto jest zainteresowany wiedzą o Polsce. Uczniowie biorą udział w imprezach kulturalnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie , odznaczeniu świąt okolicznościowych. Najaktywniejsi wyjeżdżają na kolonie,obozy i kursy językowe do Polski. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza powstało w 1992r w Zaporożu na Ukrainie Południowo-Wschodniej.  Sens działalności ZOSKP im. A. Mickiewicza polega na odrodzeniu i  rozpowszechnieniu tradycyj, języka i kultury Polski , oraz zrzeszeniu Polaków i ludzi polskiego pochodzenia , odnalezienia imi swoich korzeni i ocalenie ich od zapomnienia. 

Aktualnie przy Stowarzyszeniu  działa szkoła niedzielna „Lech”  ( dyrektor – doc.dr. Olga Pavliuk), Zespoł teatralno –estradowy „Polskie kwiaty”  (kierownik Natalia Rukolańska) , zespół folklorystyczny „Piernacz”  (kierownik Grzegorz Wierzbicki)  laureat festiwali międzynarodowych, literacko-malarskie kółko „Kolorowy świat” (kierownik Olga Pawluk), „Klub Seniorów” (kierownik Katarzyna Snurnikowa), Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, dziennikarską, naukową.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2130
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 października -25 czerwca każdego roku

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
nie dotyczy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Bezpłatnie


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---