Data aktualizacji: 2021-01-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Gimnazjalna w Paltinoasie
- w języku lokalnym *Szkoła Gimnazjalna w Paltinoasie
Miejscowość *Paltinoasa
Kraj *

Rumunia

Ulica, nr domu*-

 

 

Kod pocztowy*

727415

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Rumunia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +40 230 230 124Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): scoala_paltinoasa@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mircea Constantin

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Wojewódzkie Kuratorium Szkolne

Suceava, strada Calea Unirii 15


Rok powstania szkoły.*
1890
Krótki opis szkoły *
Niewielka szkoła w centrum Paltinoasy. Wyposażona przyzwoicie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19195
              - 2019/20190
              - 2020/21188
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


w roku szkolnym 2020/2021

początek roku: 15. 09. 2020

koniec roku: 18. 06. 2021

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrekcja szkoły

umowa o pracęLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---