Data aktualizacji: 2021-01-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnio-niedzielna szkoła w im. Jana Pawła II w Marianówce
- w języku lokalnym *Sobotnio-niedzielna szkoła w im. Jana Pawła II w Marianówce
Miejscowość *Marianówka
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Romanowska 3

 

 

Kod pocztowy*

12725

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380978679842Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zofia.kovalska88@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Zofia Kowalska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Zofia Kowalska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Marjanowski Związek Polaków na Ukrainie

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
пuczanie języka polskiego, tradycji, kultury, historii, geografii polskiej. Wychowanie polskiego duchu, patriotyzmy, honory. Szkoła pracuje w normalnych warunkach.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież polskiego pochodzenia, również część dzieciaków - Ukraińców

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19120
              - 2019/20103
              - 2020/21110
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.01.2020-30.06.2021

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
N zakończenie roku szkolnego Szkoła wydaje podziękowanie. Na ukończenie szkoły otrzymują zaświadczenia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
-----

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---