Data aktualizacji: 2022-07-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu
- w języku lokalnym *Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija
Miejscowość *Połuknie
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Vilniaus 2A

 

 

Kod pocztowy*

21168

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wileński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37052861223Faks (z numerem kierunkowym kraju) +37052861231

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mokykla. paluknio@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Krasowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Krasowska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu trockiego

Rok powstania szkoły.*
1915
Krótki opis szkoły *

Szkoła znajduje się w odległości ok. 25 km od Trok i ok. 30 km od miasta Wilna. Szkoła zlokalizowana jest w pięknym krajobrazowo miejscu – w samym sercu Połuknia, otoczona lasem.

 

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Połunkiu zamieszkuje ponad 60 procent mieszkańców polskiej narodowości.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21109
              - 2021/22115

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - początek

23 czerwca - zakończenie

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa ukończenia:

- pionu początkowego - po ukończeniu klasy 4 

- pionu podstawowego (I etapu) - po ukończeniu klasy 8

- pionu podstawowego (II etapu) - po ukończeniu klasy 10

 -pionu średniego (III etapu, świadectwo dojrzałości) - po ukończeniu klasy 12 Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--