Data aktualizacji: 2021-02-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła przy Spółce Orła Białego w Kijowie
- w języku lokalnym *Szkoła przy Spółce Orła Białego w Kijowie
Miejscowość *Kijów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Iwana Franki 16/2

 

 

Kod pocztowy*

01034

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 96 912 4970Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ewa.goclowska@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Gleb Bakaliński

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Gocłowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Spółka Orła Białego

Rok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *
Szkoła działa przy Spółce Orła Białego. Lekcje odbywają się w Bibliotece im. Adama Mickiewicza w Kijowie. Celem lekcji jest popularyzacja polskiej kultury, tradycji i historii oraz nauka języka polskiego. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2160
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

04.09.2020 - 31.05.2021

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel z ORPEG

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---