Data aktualizacji: 2021-12-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Stryju
- w języku lokalnym *Філія Товариства Польської Культури Львівщини в Стрию
Miejscowość *Stryj
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Wałowa 1/1

 

 

Kod pocztowy*

82400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380930203213Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): danuta.skrobanska@gmail.com, tkpzlstryj@onet.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Skrobańska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Skrobańska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Prezes Towarzystwa. 

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Celem szkoły jest nauczane języka, literatury, historii  Polski członków organizacji oraz ich dzieci. 

Wynajmujemy lokal u prywatnej osoby, dysponujemy dwoma pomieszczeniami - gabinet oraz sala do nauki. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Skupiamy w organizacji około 320 osób dorosłych oraz około 100 dzieci i młodzieży. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1944
              - 2019/2045
              - 2020/2150
              - 2021/2296

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01 września - 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia kursu języka polskiego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nie zatrudniamy nauczycieli, pracują jako wolontariusze, ponieważ są członkami TKPZL w Stryju  - 2 osoby

Pracuje u nas także dwoje nauczycieli skierowanych przez ORPEG.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---