Data aktualizacji: 2020-12-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła-przedszkole "Wilia"
- w języku lokalnym *Vilniaus darželis-mokykla "Vilija"
Miejscowość *Wilno
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Taikos-15

 

 

Kod pocztowy*

LT-05262

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

m.Wilna
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 52 466441Faks (z numerem kierunkowym kraju) +37052426440

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@vilija.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Zofia Matarewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Czesława Jankowska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd miasta Wilna

Rok powstania szkoły.*
1983
Krótki opis szkoły *


  Podwaliny szkoły-przedszkola „Wilia” zostały założone w roku 1983. 

  1988r. - powstały pierwsze polskie grupy przedszkolne.

 1999r. - przedszkole przeszło na samofinansowanie.

  2001r.-placówka jako pierwsza w Wilnie otrzymuje statut szkoły początkowej - przedszkola.

  2016 r. - dołączono do placówki żłobek - przedszkole "Jutrzenka". Szkoła-przedszkole "Wilia" mieści się w dwóch budynkach przy ul. Taikos - 15 i przy Laisves - 57.

  Obecnie szkoła-przedszkole liczy 480 dzieci. W wieku przedszkolnym ( od 1,5 -6 lat)- 225 dzieci. W wieku szkolnym  ( 6- 11 lat)- 255 uczniów. Zatrudniono do pracy w szkole-przedszkolu 60 pedagogów.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Do placówki uczęszczają dzieci z polskich rodzin. Nauka odbywa się w języku polskim.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19468
              - 2019/20470
              - 2020/21480
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się 1 września kończą się 8 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły początkowej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na zasadzie ogłoszonego konkursu 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---