Data aktualizacji: 2022-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie
- w języku lokalnym *Polska Szkola Przedmiotow Ojczystych im. Ignacego Jana Paderewskiego
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*139 Ardleigh Green Road

 

 

Kod pocztowy*

RM11 2LF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07852277430Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): lisiak.aleksandra@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Lisiak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Założycielem oraz osobą odpowiedzialną za prowadzenie szkoły jest dyrektor szkoły Aleksandra Lisiak

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła powstała w czerwcu 2019 roku z pasji krzewienia polskiej mowy na obczyźnie.

Celem naszym jest nauka języka polskiego, polskiej historii i geografii, a także edukowanie w zakresie polskiej kultury, tradycji, dziedzictwa narodowego.

Otworzyliśmy 8 klas od klasy 0 do klasy maturalnej. 

W trakcie roku szkolnego organizujemy takie wydarzenia jak:  akademia listopadowa, akademia majowa, warsztaty literackie dla naszych uczniów, jasełka, mikołajki, uroczystość z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Realizujemy różnego rodzaju projekty i konkursy, m.in. „Znicz na polskim grobie”, „Dzień z polską książką”, „Ulubiony bohater literacki”, "Dyktando szkolne", "Konkurs czytania". 

Współpracujemy z organizacjami polonijnymi funkcjonującymi na terenie Wielkiej Brytanii, a nasi uczniowie czynnie angażują się we wszelkie konkursy, wydarzenia organizowane przez te instytucje.
W celu prowadzenia zajęć wynajmujemy sale lekcyjne w pobliskiej szkole "Marshalls Park Academy".


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polacy zamieszkujący dzielnicę Romford, w której powstała nasza szkoła, to w większości młode rodziny z dziećmi, kochające swój kraj. Rodzicee znają dobrze język polski i zależy im na tym, aby ich dzieci znały zarówno język, jak i kulturę i tradycje polskie. Bardzo zaangażowani w życie szkoły.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20130
              - 2020/21195
              - 2021/22255

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Uczniowie rozpoczynają zajęcia w pierwszą sobotę września, a kończą w ostatnią sobotę czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje swoje świadectwa ukończenia poszczególnych klas.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrekor szkoły, na podstawie umowy o pracę. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---