Data aktualizacji: 2021-10-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu
- w języku lokalnym *Осередок Культури і Традиції Польських в Житомирі
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*zauł.Dżerelny 3

 

 

Kod pocztowy*

10006

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380679500260Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380679500260

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): filis31@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Filisejenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Filisejenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Prezes - Maria Filisejenko

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
Od 2017r.są prowadzone zajęcia dla dzieci ,młodzież i dorosłych : lekcje języka polskiego ,lekcje z historii Polski ,spotkania z historykami ,lekcje z geografii oraz lekcji z kultury i tradycji polskich.Są różne spotkania przy okazji świąt religijnych i narodowych .Lekcje odbywają się w ciągu tygodnia rano i po południu.Poznawanie przez dzieci i młodziez języka polskiego, waznej historii Polski oraz tradycji i kultury polskiej.Propagowanie postaw patriotycznych.Przez  upowszechnienie polskiej kultury i ważnych wydarzeń historycznych chcemy rozwijąć umiejętności literackie i organizacyjne.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Od 2017r.są prowadzone zajęcia dla dzieci ,młodzież i dorosłych : lekcje języka polskiego ,lekcje z historii Polski ,spotkania z historykami ,lekcje z geografii oraz lekcji z kultury i tradycji polskich.Są różne spotkania przy okazji świąt religijnych i narodowych .Lekcje odbywają się w ciągu tygodnia rano i po południu.Poznawanie przez dzieci i młodziez języka polskiego, waznej historii Polski oraz tradycji i kultury polskiej.Propagowanie postaw patriotycznych.Przez  upowszechnienie polskiej kultury i ważnych wydarzeń historycznych chcemy rozwijąć umiejętności literackie i organizacyjne.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1940
              - 2019/2045
              - 2020/2150
              - 2021/2276

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej. 3-6 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się 1 września i kończą się 15 czerwca 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat znajomości języka polskiego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Maria Filisejenko .Osoby wykonujące prace na podstawie wolontariatu.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: