Data aktualizacji: 2021-10-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza przy Stowarzyszeniu "Polska Jedność"
- w języku lokalnym *Кабинет польского языка им. Адоььфа Янушкевича при ОО "Polska Jedność"
Miejscowość *Nur- Sułtan
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*ul. Косшыгулулы, 23/1

 

 

Kod pocztowy*

010000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Nur- Sułtanie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 705 585 73 71Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polska.jednosc@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Dobrowolska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Rinat Dussumov Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie "Polska Jedność"

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Do szkoły uczęszczają przedstawiciele Stowarzyszenia "Polska Jedność" - dzieci, młodzież i dorośli. Placówka ma za zadanie przygotować dzieci i młodzież do nauki w polskich szkołach, a dorosłych do życia w Polsce. Głównym celem szkoły jest nauka języka oraz kultury, historii i geografii Polski. 

Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza mieści się w Przedszkole- Szkoła Podstawowa- Gimnazjum  nr 47 w Nur- Sułtanie. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska Stowarzyszenia "Polska Jedność" aktywnie uczestniczy w życiu polonijnym stolicy i całego Kazachstanu. Organizuje ogólnokrajowe i lokalne imprezy związane z Polską. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2096
              - 2020/21118
              - 2021/22332
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września i kończą 25 maja. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

nie wydaje 
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel pracujący w Stowarzyszeniu "Polska Jedność" jest kierowany do pracy w Nur- Sułtanie przez ORPEG. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---