Data aktualizacji: 2022-02-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II w Mińsku
- w języku lokalnym *Польская Школа імя св. Яна Паўла II
Miejscowość *Mińsk
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*Kuncewszczyna 33

 

 

Kod pocztowy*

220017

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Miński okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375 33 3378817Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polska.szkola@op.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wadzim Baczkowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Baczkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II prowadzona jest przez Parafię rzymskokatolicką pw. św. Jana Ewangelisty (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej). 

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ojczystych dla dzieci w wieku szkolnym, posiada polskie przedszkole sobotnie i kluby językowe dla dorosłych. Zajęcia odbywają się po obowiązkowych lekcjach w szkole białoruskiej  i trwają łącznie przez cztery godziny akademickie w tygodniu. Na bazie szkoły działa chór BARKA , biblioteka, wideoteka, polskie kółko osób starszych, kinoklub. Szkoła działa we współpracy z Parafią pw. św. Jana Ewangelisty, którą opiekują się Księża Chrystusowcy dla Polonii Zagraicznej, więc uczniowie zabiezpieczeni są zarówno duszpasterstwem Polonijnym.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska w Mińsku przedstawiona jest organizacjami Polonijnymi oraz Parafią św. Jana, prowadzoną przez Księży Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej  - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, które spełnia swój charyzmat, pracując z liczną Polonią i osobami polskiego pochodzenia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/190
              - 2019/20186
              - 2020/21240
              - 2021/22235
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie nauki - 15 września,

Koniec -31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego wydawane są świadectwa ukończenia klasy, po ukończeniu Szkoły - świadectwa ukończenia polskiej szkoły społecznej wraz z wykresem ocen egzaminacujnych. Na życzenie uczniów bądź ich rodziców w wyjątkowych sytuacjach wydawane są zaświadczenia o stopniu znajomości języka polskiego i charakterystyki ucznia. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli do Szkoły zatrudnia dyrektor na zasadach umowy wolontariackiej. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---