Data aktualizacji: 2020-01-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie
- w języku lokalnym *Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні
Miejscowość *Kijów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Rejtarska 9/1

 

 

Kod pocztowy*

01030

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijowski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380444906029Faks (z numerem kierunkowym kraju) http://www.msppu.org.ua/pl/

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): msppu.ukraina@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Switłana Gienina

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSPPU) 

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSPPU) zrzesza 70 spółek polskich, w których pracują i Polacy, i Ukraińcy. Ponadto, w obwodzie kijowskim znajduję się duża ilość organizacji polonijnych, zrzeszających osoby pochodzenia polskiego, członków rodzin Polaków zamieszkałych na terytorium Ukrainy. Nauka języka z native speaker pozwoli na lepszą znajomość i dalsze doskonalenie języka polskiego, ułatwi wykonywanie pracy w polskich spółkach, pozwoli na umocnienie przynależności i świadomości narodowej, przyczyni się do rozwoju kultury.

Również istnieje potrzeba organizacji kursów języka dla dzieci Polaków, którzy mieszkają i pracują w Kijowie.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1950
              - 2019/2037
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od września do maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa ukończenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
ORPEG

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---