Data aktualizacji: 2021-10-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Jana Pawła II w St Albans
- w języku lokalnym *John Paul II Polish Saturday School in St Albans
Miejscowość *St Albans
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St John Fisher Roman Catholic Primary School, Hazelmere Road

 

 

Kod pocztowy*

AL4 9RW

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447821701228Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolawstalbans.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Krzuś

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Krzuś Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Szkoły

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

Celem naszej polskiej szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii oraz geografii Polski, a także pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu żyjącemu na emigracji.

Działamy wyłącznie dzięki zaangażowaniu zespołu wolontariuszy, którzy w zależności od funkcji, zajmują się sprawami organizacyjnymi lub dydaktycznymi. Szkoła utrzymuje się ze składek rodziców. Te wpływy pozwalają jednak pokryć tylko koszty związane z wynajmem budynku, symbolicznych wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koszty administracyjne. Aby podreperować nasz budżet, organizujemy działania dodatkowe takie jak np. Kawiarenka, czy Piknik Rodzinny. Cały dochód z tych przedsięwzięć przeznaczony jest na Szkołę.

Nasza Szkoła zarządzana jest przez Zarząd, który wybierany jest sposród rodziców.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20165
              - 2020/2196
              - 2021/22159
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego - druga sobota września

Zakończenie roku szkolnego - druga sobota lipca


 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa uczęszczania ucznia do danej klasy, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, zaświadczenia o uczęszczaniu na lekcje religii

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły, w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---