Data aktualizacji: 2020-01-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska w Bahrajnie
- w języku lokalnym *-
Miejscowość *Adliya
Kraj *

Bahrajn

Ulica, nr domu*Rd 3801

 

 

Kod pocztowy*

Block 338

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kuwejt
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 36070735Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): spwbahrajnie@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Young

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła Polska w Bahrajnie jest prowadzona przez nauczycieli i Rade Rodziców. Szkoła działa z poparciem Ambasady RP w Kuwejcie. 

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Szkoła Polska w Bahrajnie jest szkołą polonijna, charytatywną, powstałą z inicjatywy rodziców dzieci polskich mieszkających w Bahrajnie. 

Szkoła prowadzi nauczanie języka polskiego i wiedzy o Polsce dla dzieci w wieku 6-14 lat. Zajęcia odbywają się popołudniami we wtorki i środy. 

Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2023
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w maju. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia własne, poświadczające kontakt ucznia z językiem ojczystym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---