Data aktualizacji: 2022-01-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Janusza Korczaka w Bradford
- w języku lokalnym *The Polish Saturday School of Janusz Korczak
Miejscowość *Bradford
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*15-17 Edmund St

 

 

Kod pocztowy*

BD5 0BH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447484173223Faks (z numerem kierunkowym kraju) polskaszkolabradford.uk

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@pssb.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Czaban

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkole prowadzi Dyrekcja wraz  z Rada Rodzciow.

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Głównym celem szkoły jest:nauczanie języka polskiego z elementami historii i geografii Polski,wzmacnianie u dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych,     podtrzymanie tradycji i kultury polskiej, wychowanie religijne w oparciu o zasady katolickie.


Szkola wynajmuje budynek przy Edmund Street od Polskiej MIsji Katolickiej. Placi roczny czynsz. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20192
              - 2020/21261
              - 2021/22254
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynaja się w drugą sobotę września , a kończą w druga sobotę lipca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Szkola wydaje dyplomy ukonczenia szkoly. Bardzo chcielibysmy aby nasi uczniowie mogli zdawac egzaminy z jezyka polskiego i historii oraz  aby nasze oceny byly uznawane w Polsce. Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Nauczycieli zatrudnia DyrekcjaLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---