Data aktualizacji: 2021-12-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska w Castelldefels
- w języku lokalnym *Escuela Polaca en Castelldefels
Miejscowość *Castelldefels
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Avinguda 310, 1 local 9

 

 

Kod pocztowy*

08860

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Katalonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 644407101Faks (z numerem kierunkowym kraju) http://szkolapolska.blogspot.com/

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ewa.hojna@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Hojna

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Hojna Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Associació Cultural Escuela Polaca - Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska
c. Plana de Vic, 33 B
Torredembarra 43830
Hiszpania


Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

SZKOŁA POLSKA w Castelldefels, prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska, działa od stycznia 20019 roku. Zajęcia odbywają się w akademi Alemanísimo w dwie lub trzy soboty w miesiącu od września do czerwca, w godzinach od 10:00 do 13:30 . Zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się obecnie w trzech grupach wiekowych.
Uczniami szkoły są głównie dzieci urodzone już w Hiszpanii w rodzinach polsko-katalońskich. W większości rozumieją one mowę polską, ale jeszcze nie mówią w naszym języku. Z tego powodu większość ćwiczeń polega na słuchaniu i powtarzaniu, prowokowaniu do wypowiedzi, przełamywaniu bariery językowej i pozbawianiu strachu przed "prawie nowym językiem". Zajęcia te przygotowują też dzieci do pisania i czytania literek oraz liczb.
Często Szkoła Polska jest jedynym albo jednym z niewielu miejsc gdzie dzieci porozumiewają się w języku polskim oraz poznają kulturę polską.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1929
              - 2019/2028
              - 2020/2128
              - 2021/2241
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września do czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Wszystkie dzieci na zakończenie roku szkolnego otrzymują dyplomy.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor szkoły po wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---