Data aktualizacji: 2021-11-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Świetlica na Sardynii
- w języku lokalnym *Świetlica Polska
Miejscowość *Cagliari
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via Ada Negri 28

 

 

Kod pocztowy*

09131

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Rzymie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0039 340 8198831Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ass.aquilabianca@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dagmara Gorska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Krystyna Szulczyńska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Associazione Culturale Polacco Sarda

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *


 Niedzielne spotkania raz w miesiącu dla małych i dużych przez zabawę, taniec, warsztaty twórcze i wykłady umożliwią dzieciom zapoznanie się z bogactwem polskiej kultury i tradycji. Prowadzone w języku polskim zajęcia (z pomocą tłumacza) pomogą oswoić się z rodzimą mową. Przewidywany jest program dla trzech grup wiekowych; maluchów do pięciu lat, od 6 do 11 roku życia i od 12 do 17 lat. Zajęcia o charakterze warsztatowym. Grupa maluchów; zajęcia trwające ok 60 - 90 min; z wykorzystaniem gier, zabaw, warsztatu ruchowo - muzycznego, improwizacji, zajęć plastycznych. Grupy starsze; zajęcia trwające 120 minut, składające się z dwóch części; pierwsza z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych; książek, nagrań audiowizualnych. Druga warsztatowa; interaktywna, ruchowa, plastyczna, wykładowa, kulinarna. W zależności od tematu spotkań; przykładowe tematy: Jak obchodzimy święta w Polsce; tradycje i kulinaria. Geografia Polski. Tradycje taneczne i muzyczne w Polsce. Znani i zasłużeni ludzie zapisani w historii i kulturze Polski..Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Na Sardynii mieszka duża grupa Polaków około 2500 osób. Przede wszystkim są  to Polki związane z Sardyńczykami. Polacy mieszkające na wyspie pracują głównie w turystyce i restauracjach lub mają wlasne firmy.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2025
              - 2020/2130
              - 2021/2212
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.Rozpoczynają się pod koniec września i kończą w połowie czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele dostają zwrot kosztów, pracują jako wolontariusze


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---