Data aktualizacji: 2022-02-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Polskiej Literki - Polska Szkoła w Bromley
- w języku lokalnym *Polish Letter Academy - Polish School in Bromley
Miejscowość *Bromley, Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Tylney Road

 

 

Kod pocztowy*

BR1 2RL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447704633052Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolawbromley.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Rumianowska-Byrne

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Kuklicz (dyrektor) Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła prywatna,  prowadzi ją dwóch dyrektorów, Aleksandra Rumianowska-Byrne i Monika Kuklicz

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Akademia Polskiej Literki  - Polska Szkoła w Bromley powstała w roku 2018 i jest polską szkołą sobotnią zarejestrowaną w PMS.

Szkoła powstała aby wspomóc polskie dzieci w Bromley i okolicach w nauce mówienia, czytania i pisania w języku polskim. Naszym celem jest organizacja ciekawych zajęć dla naszych uczniów, nauka przez zabawę oraz "zarażenie" dzieci naszą miłością do ojczyzny. 

Zajęcia odbywają się w wynajmowanej w celu prowadzenia szkoły szkole podstawowej w Bromley.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polska społeczność w Bromley jest dość młodą społecznością. Większość polskich rodzin mieszka w Bromley i okolicach dopiero od ok. 5-8 lat. Nasza szkoła jest jedyną organizacją mającą na celu krzewienie polskości w okolicy. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19135
              - 2019/20164
              - 2020/21197
              - 2021/22250
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę września i kończą się w drugą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła pod koniec roku szkolnego wydaje dyplom ukończenia klasy. Jesteśmy młodą szkołą i nie mamy jeszcze starszych klas, które ukończyły szkołę, także nie posiadamy jeszcze takich dyplomów. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudniają Dyrektorki szkoły biorąc pod uwagę doświadczenie kandydata/kandydatki, podobne wartości i entuzjazm w nauce języka polskiego. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---