Data aktualizacji: 2022-02-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Języka Polskiego przy ECP im. Gen. Stanisława Maczka w Musselburgh
- w języku lokalnym *Academy of Polish Language
Miejscowość *Musselburgh
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Fisherrow Centre, South Street

 

 

Kod pocztowy*

EH21 6AT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Edinburgh
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447542134315Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ecp.scotland@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Firlit

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wojciech Firlit Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ECP-Education Centre SCIO

8 Burdiehouse Street

Edinburgh, EH17 8EY


Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *
W naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia teatralno-wokalne oraz "odkrywamy świat na nowo". W szkole dzieci uczą się języka polskiego, matematyki, geografii i historii Polski. Obchodzimy i kultywujemy wszystkie Święta Państwowe oraz polskie tradycje. W klasach młodszych poprzez zabawę staramy się przekazac młodym Polakom jak najwięcej wiedzy na temat ich Ojczyzny. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Musselburgh jest pięknym, starym średniowiecznym miasteczkiem. W okolicach szkoły mieszka bardzo dużo Polaków, na nasze zajęcia uczęszcza bardzo dużo dzieci, które wcześniej nie chodziły do polskich szkół ze względu na dużą odległość pozostałych szkół od miejsca zamieszaknia. Większość rodziców zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest nauczanie polskiego na obczyźnie i mamy wsparcie oraz pomoc z ich strony.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2036
              - 2020/2111
              - 2021/2240
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, kończą w czerwcu, w roku szkolnym 2020/21 zajęcia prowadzone są ONLINE

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie klas 0-3 otrzymują ocenę opisową wraz z Dyplomem ukończenia kolejego wtapu nauki. Uczniowie klas 4-8 otrzymują Świadectwa ukończenia kolenej klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia oraz Dyrektor Szkoły, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i posiadanych uprawnień, wykształcenia oraz doświadczenia w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---