Data aktualizacji: 2021-04-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Orląt Polskich w Swindon
- w języku lokalnym *Polish Eagles Academy
Miejscowość *Swindon
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Langstone Way

 

 

Kod pocztowy*

SN5 7BT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 10 Bouverie Street Londyn EC4Y8AX
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4407984515751Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): akademia.orlat@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Korolewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Korolewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Akademia Orląt Polskich została założona przez Justynę Korolewicz, Beatę Sienkiewicz oraz Marię Brdak. osoby te są członkami zarządu. 

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Akademia Orląt Polskich powstała  w celu nauczania dzieci z rodzin polskiego pochodzenia  języka polskiego, historii i geografii Polski  oraz przekazywania  bogactwa kultury polskiej. Jednocześnie promujemy dwukuturowość w jakiej nasi uczniowie funkcjonują. Akademia wspiera też rodziców w zakresie kompetencji rodzicielskich, jak i problemów życia codziennego. 

Aby te zadania mogły być realizowane wynajęliśmy cały budynek angielskiej szkoły podstawowej. Daje nam to pewność, że warunki do nauki są odpowiednie. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Lokalność Polska w Swindon ma swoje początki z okresu po II wojnie światowej. W 2004 roku dane szacunkowe NHS wskazują, że 5% populacji Swindon to osoby etnicznie niebrytyjskie. W tym większość była kulturowo polska. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20156
              - 2020/21145
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się  w piewrszy weekend września, a kończą w pierwszy weekend lipca. 

Godziny zajęć: 10:00-14:00

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Akademia na zakończenie każdego etapu nauczania wystawia ocenę opisową ucznia. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudniani przez dyrektora szkoły na umowę o pracę. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---