Data aktualizacji: 2022-09-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *STUDIO CREATIVE przy TKP im. Władysława Jagiełły
- w języku lokalnym *"STUDIO CREATIVE" при ТПК ім Владислава Яґелли
Miejscowość *Gródek Jagielloński
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Peremyszlska 8A

 

 

Kod pocztowy*

81500

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380677081417Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tkpimwj@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Viber: Мар'яна

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mariana Koć

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mariana Koć Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
OS TKP im. Władysława Jagiełły w Gródku Jagiellońskim

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *
Szkoła powstała z potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia uczenia się języka polskiego oraz stwarzanie im i ich bliskim możliwości rozwoju. W tym celu Towarzystwo wynajmuje salę i stara się zabezpieczyć potrzebnym sprzętem szkolnym i materiałami edukacyjnymi.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W marcu 2019 roku w Gródku Jagiellońskim powstało Towarzystwo Kultury Polskiej im. Władysława Jagiełły, aby miejscowi Polacy mogli zjednoczyć się w konkretnej organizacji dla kultywowania języka polskiego, poznawania polskiej kultury i podtrzymywania polskich tradycji. Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20109
              - 2020/2181
              - 2021/2248
              - 2022/2348

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Cało rocznie

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na zasadach społecznych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--