Data aktualizacji: 2020-12-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Bantry Abecadło
- w języku lokalnym *Polish School in Bantry
Miejscowość *Bantry
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Kilcreest, Slip

 

 

Kod pocztowy*

P75PR58

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

okęg konsularny wydziału Konsularnego Ambasady RPw Dublinie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 868379431Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): beata83@vp.pl dyr_bantryszkola@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Baranowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Baranowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła powstała przy wsparciu West Cork Development Partnership oraz Programowi SICAP (Social Inclusion) i obecnie działa pod parasolem ochronnym tych organizacji. Od stycznia 2020 będzie to szkoła społeczna, prywatna, Koordynatorem szkoły jest Beata Baranowska

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Szkoła została założona dzięki współpracy Beaty Baranowskiej (koordynatorka szkoły) i West Cork Development Partnership oraz programowi SICAP  

Naszym celem jest przybliżenie dzieciom kultury, tradycji i historii Polski, a także nauczanie języka polskiego.  Mieszkając poza granicami ojczyzny, wiemy jak ważna jest wspólna integracja oraz poczucie więzi narodowych.  Pragniemy, aby dzieci uczęszczające do naszej szkoły były dumne ze swojego pochodzenia i aby mogły się cieszyć naszymi polskimi tradycjami. 

Wiemy, że dzięki Polskiej Szkole w Bantry lokalna społeczność lepiej się zintegruje oraz choć trochę poczuje się jak u siebie w kraju.

Zajęcia odbywają się w soboty od 10 do 12:30 w Bantry Boys Club. W czasie lekcji uczymy języka polskiego, historii, a takze opowiadamy dzieciom o polskich tradycjach, kulturze oraz prowadzimy zajęcia plastyczne, które są wspaniałą okazją do integracji.

Obecnie zajęcia stacjonarne zostały zawieszone ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska w Bantry jest otwarta na wszelkiego rodzaju wydarzenia integracyjne. Pomysł szkoły został przyjęty z radością.  W Bantry oraz Zachodnim Cork mieszka kilkaset polskich rodzin z dziecmi.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2027
              - 2020/2112
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Obecnie zajęcia stacjonarne zostały zawieszone ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa-zaświadczenia opisowe.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia koordynator szkoły.  Osoby z wykształceniem wyższym, preferowane wyksztalcenie humanistyczne. Kandydatury osób które uzyskały w Irlandii wykształcenie na poziomie QQI level6 mogą być również rozpatrywane.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--