Data aktualizacji: 2022-01-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła przy Społecznej Organizacji „Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie miasta Krasiłowa”
- w języku lokalnym *Суботня школа при Громадській Організації "Польське Культурно-Освітнє Товариство міста Красилова"
Miejscowość *Krasiłów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Centralna 38 A

 

 

Kod pocztowy*

31-000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnice
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0984202000Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): garnykruslan@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Rusłan Garnyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Garnyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
 Społeczna Organizacja „Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie miasta Krasiłowa”

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Nasza szkoła  powstała 21.09.2015r. na potrzeby środowiska polskiego miasta Krasiłowa. Dzięki wsparciu fundacji „Wolność i Demokracja” szkoła aktywnie rozwija się, i ma możliwość zrealizować wiele rozmaitych projektów. Głównym celem jest nauczanie języka polskiego. A  tak że bierzemy  udział w różnych WARSZTATACH  INTEGRACYJNYCH dla przedstawicieli szkół sobotnio-niedzielnych. Poza lekcjami języka polskiego uczniowie biorą udział w imprezach z okazji świąt narodowych i religijnych, a także biorą udział w akcjach, które  organizuje Polskie Stowarzyszenie - w literackich wieczorach, w konkursach, festiwalach. Organizujemy różne wystawy.  
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

SO „Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie miasta Krasiłów” od 21.09.2014 r. bierze  bezpośredni udział w prowadzeniu społeczno-edukacyjnej działalności ukierunkowanej na rozwój i popularyzację polskiej kultury i obyczajów. Organizuje  różne wystawy, obchody Dnia Niepodległości Polski, jasełka,  włącza  się w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i t.dLiczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1945
              - 2019/2045
              - 2020/2160
              - 2021/2260
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 8 września do 30 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor zatrudnia nauczycieli na umowę  zlecenia pracy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---