Data aktualizacji: 2022-08-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Redditch
- w języku lokalnym *Redditch Polish Youth School
Miejscowość *Redditch
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Tudor Grange Academy Redditch, Woodrow Drive, Redditch

 

 

Kod pocztowy*

B98 7UH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447454392577Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polska.szkola.redditch@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Zdanko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Zdanko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Szkoły

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła w Redditch została utworzona w latach 50-tych. I od tego czasu, z małą przerwa nieustannie się rozwija i kultywuje język polski, Polskość, Polską Kulturę i obyczaje pośród najmłodszej Polonii zamieszkującej Redditch i okolice. Z roku na rok dynamicznie się rozwijamy i w tym roku już do naszej Szkoły uczęszcza ponad 115 uczniów.

Występy naszych uczniów to stały punkt w każdych ważnych obchodach miasta Redditch, takich jak Mayor Civic Ceremony, Band Stand, Polish Heritage Day, Holocaust Memorial etc. Mocno oklaskiwane pokazy tańców ludowych zachwycają nie tylko władze miasta, ale również społeczność naszego miasta. Nawiązana w minionym roku szkolnym współpraca z nauczycielem tańców ludowych wzbudziła w nas chęć kupna strojów ludowych, by możliwe było jeszcze piękniejsze szerzenia dziedzictwa kulturowego Polski.

Blisko współpracujemy z lokalnym urzędem miasta, z policją oraz strażą pożarną, a każdego roku szkolnego mamy po kilka wizyt przedstawicieli tych urzędów. Czasem są to wizyty oficjalne, a czasem przyjacielskie z inicjatywy odwiedzających.

Dbając o rozwijanie kulturalne naszych podopiecznych w ubiegłym roku szkolnym zorganizowany został wyjazd do Londynu na prowadzone przez wybitnych specjalistów prelekcje na temat Żołnierzy Niezłomnych. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w przedstawieniu "Pan Tadeusz" oraz "Wróbelek Elemelek" przedstawiane przez teatr Scena Polska w Londynie.

Edukacja dzieci odbywa się nie tylko typowo za pomocą podręcznika, ale również przy pomocy tablic interaktywnych oraz edukacyjnych gier planszowych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20115
              - 2020/2172
              - 2021/2294
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień-Czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---