Data aktualizacji: 2021-04-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Królowej Elżbiety II
- w języku lokalnym *Queen Elizabeth II Polish Saturday School
Miejscowość *WREXHAM
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*21 Egerton St, Wrexham LL11 1ND

 

 

Kod pocztowy*

LL11 1ND

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

MANCHESTER
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447523627826Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): piscwrexham@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Buckley

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Dzikowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

PISC-CIC - Polska Sobotnia Szkoła.

Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia posiadają wymagane dokumenty oraz wyższy stopień naukowy.  Dzięki temu opinia naszej szkoły jest nieskalana i w tym roku otwieramy kolejny oddział PISC-CIC - Sobotniej Szkoły w sąsiednim hrabstwie.

Osoba odpowiedzialna za organizację i szkołę - Anna Buckley

Dyrektor Szkół - placówek we Wrexham i Chester -  Małgorzata Dzikowska 

Nauczyciele: 

Marcin Widerski, Monika Marciniewska, Renata Kisiała, Marta Kośka, Adrainna Wyszyńska, Wiwiana Widerska, Ewelina Konieczna, Tomasz Marek,  (wszyscy posiadają DBS-check)

Nasze placówki współpracują z Glyndwr University (nauczyciele prowadzą zajęcia z fizyki oraz chemii) oraz z Polskim Zakonnikiem Cezarym Szcześniakiem prowadzącym lekcje religii. 

Nazwa Szkoły - Polska Sobotnia Szkoła im. Królowej Elżbiety II (hrabstwo Wrexham oraz Chester)Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Siedziba główna organizacji PISC-CIC znajduje się w biurze AVOW we Wrexham.

Adres Polskiej Sobotniej Szkoły im. Królowej Elżbiety II: Wrexham - Afoneitha Road, Penycae, LL14 2PF 

                                                                                                   Chester - The Unity Centre, 17 Cuppin Street, CH1 2BN

Oba budynki sa przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz posiadają monitoring. 

Obecnie w naszych szkołach uczy się 67 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością. Zajęcia szkolne odbywają się w każdą sobotę, wykluczając ferie, w godzinach od 9.00 do 14.00 

Naszym celem jest promowanie polskiej historii,  jezyka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, religii, polskiej geografii, matematyki i W-Fu. Zależy nam aby nasze dzieci poznały historię Penley oraz pobliskigo "Polskiego Szpitala", który był nazywany "Polską Krainą Cudów" za czasów wojennych, gdyż w latach 1946 - 2002 w miejscowości funkcjonował polski szpital nr 3. Umieszczono go w budynkach wykorzystywanych uprzednio przez armię amerykańską. W 1946 przyjął ponad 1000 pacjentów (byłych polskich żołnierzy i członków ich rodzin), zatrudnionych zostało około 1000 osób personelu medycznego i obsługi, w większości Polaków. Składał się z 30 oddziałów po 30 łóżek każdy. W obecnym nowym szpitalu przechowywane są nadal polskie historyczne pamiątki. Nasi uczniowie podczas Dni Polskiego Dziedzictwa prezentują wiersze oraz inne przedstawienia związane z polską historią oraz kulturą. 

Poniżej znajduje się link o Penley

https://ksiegarnia.karta.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/Broszura-Polacy_w_UK_www-.pdf 

Zapraszamy na naszą strone internetową www.pisc.ukKrótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Zarząd organizacji piastowany jest przez osoby wybitne, które swoją dobroczynną, mądrą oraz profesjonalną posługą popularyzują wspólny kanon dewizy Wojska Polskiego którym jest: ” Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Organizacja odgrywa pionierską rolę w stosunku do takich inicjatyw jak:

  • Integracja społeczeństwa,
  • Edukacja języka ojczystego,
  • Redukowanie bariery językowej,
  • Statusu osoby osiedlonej,
  • Bezrobocie,
  • Przestępstwa na tle nienawiści oraz przemocy w rodzinie.

PISC-CIC  przygotowuje i wdraża projekty ukierunkowane na pomoc krótkoterminową (Covid-19), oraz projekty długoterminowe.

Współpracujemy z lokalnymi gminami, partnerskimi organizacjami jak również z Polskimi Placówkami Dyplomatycznymi.

PISC kładzie ogromny nacisk na: edukację, współpracę trzeciego sektora oraz asymilację.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2040
              - 2020/2167
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczeły się 12.09.2021 od godziny 9.00 do 14.00 a kończą 10 lipca 2021( tak jak kończy się brytyjski rok szkolny) 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dzieci otrzymują dyplom ukończenia Polskiej Sobotniej Szkoły im. Królowej Elżbiety II 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudniliśmy nauczycieli na zasadzie umowy o pracę ( posiadamy środki z Community Found) 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---