Data aktualizacji: 2021-02-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Rottweil
- w języku lokalnym *Polnische Schule
Miejscowość *Rottweil
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Krummer Weg 17

 

 

Kod pocztowy*

78628

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 004974120966590Faks (z numerem kierunkowym kraju) 004974120966592

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poczta@parafia-rottweil.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ks. Wieslaw Soja

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Skrzynska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola przy Polskiej Parafii Matki Bozej Rozancowej w Rottweil

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Celem szkoly jest dzialalnosc na korzysc dzieci,mlodziezy i ich polskojezycznych rodzin mieszkajacych w Rottweil i jego okolicach.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polonia zywo zainteresowana   ksztalceniem i rozwojem kompetencji jezykowych dzieci.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1950
              - 2019/2060
              - 2020/2152
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia trwaja od wrzesnia do czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaswiadczenia z konsulatu oraz wpisy do swiadectw lokalnych


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Diecezja Röttenberg-Stuttgart


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---