Data aktualizacji: 2021-03-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie
- w języku lokalnym *Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie
Miejscowość *Lida
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul.Sowieckaja, 48a

 

 

Kod pocztowy*

231300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Grodzieński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375293258644Faks (z numerem kierunkowym kraju) https://www.facebook.com/zpblida/?ref=settings

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): hobian24031966@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

whatsapp

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Biernacka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Związek Polaków na Białorusi

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie. Nauczanie języka ojczystego, historii, kultury. W szkole zajęcia prowadzą nauczyciele z Polski skierowani przez ORPEG: nauczyciel języka polskiego i nauczyciel historii.

Szkoła posiada lokal składający się z trzech sal lekcyjnych, w których prowadzone są zajęcia.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19200
              - 2019/20307
              - 2020/21350
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---