Data aktualizacji: 2021-03-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Murcji
- w języku lokalnym *ESCUELA POLACA EN MURCIA
Miejscowość *Murcia
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Avenida Juan Carlos I, 17

 

 

Kod pocztowy*

30008

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

MADRYT
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0034687273719Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wasowicz@icamur.org,

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Jolanta Wąsowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

MAŁGORZATA WOŚ Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła powstała przy Stowarzyszeniu przyjaźni polsko-hiszpańskiej "Copernico", działającego w Regionie Murcia (Hiszpania) od 2006 r. 

Pomysł na stworzenie szkoły narodził się kilka lat temu i został zrealizowany dzięki Stowarzyszeniu i rodzicom dzieci uczących się w szkole. Zajęcia rozpoczęły się w roku 2018 i prowadzone są przez członka Stowarzyszenia p. Małgorzatę Woś, która posiada wykształcenie wyższe i jest doświadczonym nauczycielem. 


Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Zajęcia w Polskiej Szkole rozpoczęły się w pierwszej połowie roku 2018 i cieszą się ogromną popularnością. Do marca 2020 r. zajęcia odbywały się w bibliotece regionalnej (Biblioteca Regional de Murcia), emblematycznym miejscu dla dzieci i młodzieży Regionu w przeznaczonej na ten cel sali lekcyjnej. W obecnej sytuacji zajęcia prowadzone są w soboty w systemie online. Sytuacja ta utrzyma się przynajmniej do września 2021 r. 


Od 2010 roku w bibliotece tej istnieje zbiór książek w języku polskim, który został przekazany BIbliotece przez Stowarzyszenie Kopernik. 


 Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych i obejmują następujący program nauczania

a/ grupa 3-5 lat:

- prace plastyczne indywidualne i w grupie ( szczególnie przy okazji świąt narodowych i wydarzeń kulturalnych )

- słuchanie i nauka wierszyków i piosenek w języku polskim

- gry i zabawy przedszkolne

- realizacja programu i założeń edukacyjnych na poziomie przedszkolnym wykorzystując polskie materiały edukacyjne

- posługiwanie się językiem polskim w typowych sytuacjach codziennych


b/ grupa 6-8 lat

- nauka podstaw gramatyki ortografii języka polskiego

- zarys wiedzy historycznej i geograficznej

- praca nad poszerzeniem słownictwa ( pisanie i opowiadanie krótkich historii )

 

 

Bezpośrednimi odbiorcami  są dzieci w wieku 3-8 lat pochodzące ze środowiska polonijnego w Regionie Murcja. Jest to grupa licząca na dzień dzisiejszy 20 dzieci.


Do sytuacji zw. z COVID 2019, grupa dzieci zainteresowanych nauką w szkole rozwijała się miała tendencję wzrostową. W chwili obecnej lidzba uczniów się zmniejszyła, lecz mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym znów się powiększy.  

Celem szkoły jest nawiązanie, utrzymanie kontaktu, a także pogłębianie nauki języka polskiego, oraz zdobywanie wiedzy nt. geografii i historii naszej ojczyzny przez dzieci pochodzenia polskiego, które nie mają możliwości zdobycia tej wiedzy  w innym ośrodku oświatowym w Regionie Murcja,między innymi:

 

* Zwiększenie poziomu języka polskiego w mowie i w piśmie wśród dzieci polsko-hiszpańskich w wieku 3-8 lat, mieszkających w Regionie Murcja, Hiszpania. W tym zawiera się nabycie kompetencji komunikacyjnych w języku polskim w środowisku rodzinnym i społecznym, a także rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

* Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach polskich wśród w/w grupy z jednoczesnym dbaniem o ich praktykowanie.

 

* Pogłębianie więzi społecznych w grupie Polonii i rodzin polsko – hiszpańskich między tworząc możliwość współpracy i wymiany informacji.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiejLiczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1920
              - 2019/2025
              - 2020/2120
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się w drugiej połowie września (w mieście Murcja do ok. 16 września odbywają się Dni Miasta) a kończą w okolicach dnia Św. Jana, czyli 24 czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dzieci otrzymują dyplomy, które przygotowuje nauczyciel. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---