Data aktualizacji: 2019-09-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Trowbridge Ltd
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Trowbridge Ltd
Miejscowość *Trowbridge
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Andil House , Court Street

 

 

Kod pocztowy*

BA14 8BR

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447849575696Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishsatschool@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Basinska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Angelika Kamińska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Katarzyna Basinska - managing director

Angelika Kamińska - director

Anna Porada - director


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Uczymy języka polskiego z elementami historii,geografii i tradycji polskich. Nasi absolwenci są gotowi aby zdac GSCE z j. polskiego z najwyższymi możliwymi wynikami. 

Wynajmujemy budynek w lokalnej szkole, jest tam dla nas 8 sal lekcyjnych. Co roku przygotowujemy przedstawienie dla rodzin naszych naszych uczniow, a takze dla ich angielskich nauczycieli i przyjaciol. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19110
              - 2019/20120
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---