Data aktualizacji: 2023-12-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Katolicka Szkoła w Meterik
- w języku lokalnym *Poolse Katholieke School in Meterik
Miejscowość *Meterik
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Schadijkerweg 3

 

 

Kod pocztowy*

5964NA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Haga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +48731244913Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolawmeterik@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Pawlik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Cierpich Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

W skład zarządu Polskiej Katolickiej Szkoły w Meterik wchodzą:

  • Agnieszka Pawlik-dyrektor;
  • Magdalena Cierpich-koordynator nauczycieli;
  • Ewa Reinert-skarbnik;
  • Ksiądz Bartłomiej Małys-pomysłodawca.
Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Polska Katolicka Szkoła w Meterik jest szkołą polonijną.

Celem fundacji jest nauczanie języka polskiego, promowanie świadomości niderlandzko-polskiej i katolickiej oraz podnoszenie świadomości polskiej kultury, tradycji i historii wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele wolontariusze prowadzą zajęcia 2 razy w miesiącu w soboty w miejscowej szkole: Rector de Feuwerstraat 26. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową dla szkół polonijnych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Stowarzyszenie integruje społeczność polsko-holenderską oraz stymuluje trwale relacje międzykulturowe. 

Fundacja chce osiągnąć swój cel poprzez następujące działania:

-nauczanie języka polskiego;

-organizowanie zajęć edukacyjnych, wycieczek;

-dokonywanie wszelkich czynności, które są związane promocją szkoły polonijnej w lokalnej społeczności.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1950
              - 2019/2060
              - 2020/2176
              - 2021/2280
              - 2022/2385
              - 2023/24*88

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

- zajęcia rozpoczynają się końcem sierpnia / początkiem września w zależności od zakończenia wakacji w holenderskich szkołach

- zajęcia kończą się końcem czerwca /początkiem lipca w zależności od rozpoczęcia wakacji w holenderskich szkołach

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia roku szkolnego: Forum Polskich Szkół w Holandii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele to wolontariusze , na umowie o wolontariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---