Data aktualizacji: 2022-01-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Meterik
- w języku lokalnym *Poolse School in Meterik
Miejscowość *Meterik
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Schadijkerweg 3

 

 

Kod pocztowy*

5964NA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Haga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31629368239Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolawmeterik@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Piotr Maciołek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewelina Starzewska-Maciołek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Piotr Maciołek

Ksiądz Bartłomiej Małys S.Chr.Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła w Meterik to stowarzyszenie rodziców i dzieci i nauczycieli wolontariuszy.

Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych, miejscowej szkoły podstawowej w Meterik

Celem szkoły jest kontakt dzieci, żyjących na emigracji  z : językiem polskim , polską kultura , historią , geografią oraz religią.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1950
              - 2019/2060
              - 2020/2176
              - 2021/2280
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

- zajęcia rozpoczynają się końcem sierpnia / początkiem września w zależności od zakończenia wakacji w Holenderskich szkołach

- zajęcia kończą się końcem czerwca /początkiem lipca w zależności od rozpoczęcia wakacji w Holenderskich szkołach

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo ukończenia roku szkolnego : Forum Polskich Szkół w Holandii

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele to wolontariusze , na umowie o wolontariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---