Data aktualizacji: 2021-10-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Melton Mowbray
- w języku lokalnym *Polish School in Melton Mowbray
Miejscowość *Melton Mowbray
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St Francis Catholic Primary School, Dalby Road

 

 

Kod pocztowy*

LE13 0BP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7706746946Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolmelton@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Orzech

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

jak powyżej Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
The Polish Heritage Academy- unincorporated association (stowarzyszenie)

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Celem szkoły jest nauka języka ojczystego polskich dzieci, które na codzień uczą się w angielskim systemie oświaty. Kładziemy nacisk na naukę pisania, czytania, mówienia, słuchania w języku polskim, jak również na naukę podstaw historii, kultury, geografii, tradycji. Pragniemy młode pokolenie Polaków wspomagać w budowaniu poczucia dumy z tego kim są. Ważna jest również integracja społeczności polskiej mieszkającej w UK.

Zajęcia szkolne odbywają się w budynku lokalnej szkoły podstawowej. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Melton Mowbray to mała miejscowość położona w centralnej części Wielkiej Brytanii. Po II Wojnie Światowej miał miejsce napływ społeczności polskiej, ktory związany byl z przesiedleniami Polaków. Istniała tu duża społeczność Polska, która była bardzo zintegrowana. Razem zbudowali oni Kościół oraz Ośrodek Polski, prowadzili tu również szkołę polską przez wiele lat. Organizowano zespoły taneczne, chóry, zespoły sportowe, harcerstwo i wiele innych.  Druga fala Polaków osiedliła się w Melton Mowbray po wejściu Polski do UE. Szacunkowa ilość Polaków to ok.2000 osób.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2047
              - 2020/2117
              - 2021/2218
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 7 września 2019, a ostatnie zajęcia w roku szkolnym 2019-2020 są zaplanowane na 4 lipca 2020r .

Rok szkolny 2021/2022 11/09/2021 - 02/07/2022

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia klasy w Polskiej Szkole w Melton Mowbray. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
The Polish Heritage Academy zatrudnia nauczycieli na podstawie umowy o pracę. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---