Data aktualizacji: 2023-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia na Jersey
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Jersey
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*La Pouquelaye Jersey

 

 

Kod pocztowy*

JE2 3FN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Jersey, Wielka Brytania
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7700 815132Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nalichowska@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dominika Nalichowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Dominika Nalichowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dyrektor Dominika Nalichowska

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia powstała w celu krzewienia polskiej kultury i języka wśród polskich dzieci mieszkających na terenie Jersey. Oprócz nauczania języka polskiego, historii, zagadnień współczesnych i geografii program uwzględnia elementy kultury i obyczajów polskich. Uczniowie w klasie 8 podchodzą do egzaminu GCSE z j.polskiego Dzieci biorą również udział w występach artystycznych ( np. Jasełka, okolicznościowe przedstawienia i apele), konkursach plastycznych i recytatorskich. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka szkolna z bogatym wyborem literatury dla dzieci i młodzieży jak również słowniki, encyklopedie i inne pomoce naukowe. Polska Szkoła Sobotnia jest placówką o zarejestrowanym charakterze działalności non-profit. Czesne płacone przez rodziców jest przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu sal klasowych, wynagrodzenia nauczycieli, ubezpieczenia, szkoleń oraz innych materiałów dydaktycznych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19190
              - 2019/20210
              - 2020/21220
              - 2021/22230
              - 2022/23220
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rozpoczynaja we wrzesniu a koncza w trzecia sobote czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
swiadectwa ukonczenia danej klasy i otrzymania promocji do następnej, uczniowie klasy 8mej podchodzą do państwowego egzaminu GCSE z j.polskiego jako języka obcego na poziomie zaawansowanym

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dyrektor

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---