Data aktualizacji: 2021-11-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Salzburgu
- w języku lokalnym *Polnische Schule Namens Ignacy Jan Paderewski in Salzburg
Miejscowość *Salzburg
Kraj *

Austria

Ulica, nr domu*Rainerstrasse 27

 

 

Kod pocztowy*

5020

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Salzburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +43 6641803951Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): anna_kaniecka@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Beata Kaniecka-Iwanska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

A. Kaniecka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organem prowdzącym szkołę jest Stowarzyszenie- Polsnischer Kulturverein Salzburg, Gabelsbergerstrasse 20/5, 5020 Salzburg.

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Szkola jest inicjatywa spoleczna Polonii mieszkajacej w Salzburgu i okolicach. Szkole otworzyla Anna Kaniecka-Iwanska, w krotkiej wspolpracy z Konsulatem Honorowym w Salzburgu.

Obecnie szkola skupia 33  uczniow i 3 nauczycieli.  Uczymy jezyka polskiego, historii i geografii Polski oraz muzyki. Mamy rowniez grupe przedszkolna, na ktorej  prowadzimy literature polska, polaczona z warsztatem plastycznym.


Cele szkoly:

- Nauka jezyka polskiego w mowie i w pismie

- Integracja, zapobieganie izolacji polskich dzieci w szkołach austriackich i niemieckich

- Poznanie kultury, zwyczajów i tradycji Polski

- Wprowadzenie i zapoznanie z  tradycyjną muzyką polską

- Umożliwienie uczniom pochodzenia polskiego sprawnego przejścia do szkoły w Polsce, w momencie powrotu do Polski

- Pomoc rodzinom polskim w utrzymaniu żywego języka polskiego

- Zapoznanie z literaturą polską/Przypomnienie kanonu literatury polskiej

- Zapoznanie z geografią i historią Polski

- Zapoznanie dzieci polskich z tematem finansów (nowy program autorski)

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Lokalna społeczność polska, którą skupiamy, to młoda polska emigracja, częściowo też rodziny mieszane, pielęgnujące tradycje i zwyczaje polskie. 

Do Polonii w Salzburgu należą głównie kobiety, osiągające zawodowe sukcesy, piastujące w regionie stanowiska kierownicze i menedżerskie, prowadzące własne firmy. Spotkania dla Polonii organizowane są dwa razy w miesiącu. Są to spotkania kulinarne - zawsze tematyczne, koncerty, wędrówki górskie. 

Podczas spotkań obowiązuje język polski.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1922
              - 2019/2030
              - 2020/2133
              - 2021/2225
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09.2019- 30.06.2020 10.30-18.00

16.09.20-30.06.2021, 9.30-16.00


2021/22


piątki - 14.30-18.00

soboty 9.30 - 16.00

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wlasne swiadectwa szkolne.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Polnischer Kulturverein Salzburg na umowy zlecenie.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---