Data aktualizacji: 2021-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkola na Streatham
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Streatham
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*50 Palace Road

 

 

Kod pocztowy*

SW2 3NJ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447725647373



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pssns.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Piechocka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Piechocka



 Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Marta Piechocka, Piotr Niewiadomski, Eliza Nowosielska

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Szkola miesci sie w budynku angielskiej szkoly podstawowej Streatham Wells Primary School, gdzie mamy do dyspozycji klasy dla dwustu uczniow w wieku 5-15 lat. Nasi uczniowie uczęszczają do szkoły w soboty według kalendarza szkolnego i uczą się pod okiem doświadczonej kadry. Podczas 5 godzin lekcyjnych dzieci uczą się j.polskiego, historii, geografii, oraz kultury i tradycji polskich. Ponadto dla uczniów, prowadzone są przez naszych katechetów lekcje religii oraz przygotowania do I-szej Komunii św. Szkoła zapewnia uczniom wszelkie materiały i przybory szkolne. Dodatkowo parę lat temu podjęliśmy ogromne wyzwanie skompletowania materiałów w formie podręczników, które zostały odpowiednio dobrane do każdej z klas.

Wspólne zaangażowanie naszych pedagogów pozwoliło nam na stworzenie podręczników już do kilku klas. Dzięki wytężonej pracy nauczycieli i uczniów z  roku na rok powiększała się liczba naszych uczniów, gdzie gro dzieci otrzymywało nagrody, wyróżnienia i dyplomy na akademiach zakończenia roku szkolnego! Jednak ewidentnym świadectwem podnoszącego się poziomu wiedzy naszych uczniów, były bardzo dobre wyniki testów z j.polskiego i wiedzy o Polsce przeprowadzane we wszystkich klasach oraz celująco zdawane egzaminy przygotowujące do I-szej Komunii św.  Jednak obecnie panująca sytuacja pandemii spowodowała znaczny spadek liczby uczniów w roku bieżącym i ubiegłym. 

Jesteśmy ubezpieczeni w Arthur J. Gallagher Insurance, a bezpośredniego bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i podczas przerw pilnuje stały skład osób porządkowych, które również dbają o ład i porządek.

W szkole prowadzony jest sklepik, w którym za symboliczną opłatą można zaopatrzyć się w drugie śniadanie.
Polska Sobotnia Szkoła na Streatham wpisana jest w rejestr Polskiej Macierzy Szkolnej oraz współpracuje z parafią pw. Chrystusa Króla na Balham.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Cieszymy sie, że nie tylko nam zależy na właściwym rozwoju edukacyjnym naszych polskich dzieci na obczyźnie i że ktoś dostrzega nasze wysiłki, a dzięki wszystkim ponizej wymienionym, ich pomocy i zrozumieniu istoty uzupełniających szkół polonijnych, jesteśmy w stanie sukcesywnie i szczegółowo dopracowywać każdy aspekt naszej wolontaryjnej działalności szkolnej.  

Dzieki uprzejmości i wsparciu prywatnych osób, przedsiębiorstw i firm, takich jak Davidof's Service, BARTEK Express, Delikatesy MALINKA, Enterprise FS oraz GroszEXpres, szkoła otrzymuje doraźną pomoc przy organizowaniu uroczystości szkolnych, dzięki którym nasza szkoła jest bardziej przyjaznym i kolorowym miejscem do nauki.   
Jednakowoż, jesteśmy niezmiernie wdzięczni rodzicom, nauczycielom, dyżurnym i wszystkim uczniom tworzącym naszą społeczność szkolną za chęci, zaangażowanie oraz realizowanie wspólnych celów edukacyjnych i integracyjnych oraz za wzajemny szacunek do Polaka!

 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19200
              - 2019/20160
              - 2020/21130
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nasi uczniowie uczęszczają do szkoły przez conajmniej 30 sobot w ciagu roku. Zajecia trwaja Dzieci uczą się w kazda sobote według kalendarza szkolnego pod okiem doświadczonej kadry. Podczas 5 godzin lekcyjnych dzieci uczą się j.polskiego z elementami historii, geografii, oraz kultury i tradycji polskich. Ponadto dla uczniów, prowadzone są przez naszych katechetów lekcje religii oraz przygotowania do I-szej Komunii św. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na koniec roku szkolnego, kazdy uczen trzymuje swiadectwo ukonczenia danej klasy ze wszystkimi wynikami osiagnietymi na koniec roku.




Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wszyscy nauczyciele uczacy w naszej szkole sa wolontariuszami z adekwatnymi kwalifikacjami 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---