Data aktualizacji: 2021-01-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa Hornafjöður
- w języku lokalnym *Grunnskóli Hornafjarðar
Miejscowość *Höfn
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Svalbarði 6

 

 

Kod pocztowy*

780

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Reykjaviku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +3544708023Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): skrifstofagrunnsk@hornafjordur.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Þórgunnur Torfadóttir

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Bartosz Skrzypkowski Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Sveitarfélagið Hornafjörður

Rok powstania szkoły.*
1940
Krótki opis szkoły *

Zadaniem szkoły jest promowanie wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów i ich rozwoju w stale rozwijającym się społeczeństwie demokratycznym. Metody pracy szkoły są kształtowane przez tolerancję i miłość, chrześcijanskie dziedzictwo kultury islandzkiej, równość, demokratyczną współpracę, odpowiedzialność, troskę, pojednanie i poszanowanie wartości ludzkich.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19237
              - 2019/20
              - 2020/21259
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---