Data aktualizacji: 2022-07-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Zbigniewa Herberta
- w języku lokalnym *Herbert School of Polish Language and Culture
Miejscowość *Palos Heights
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*12001 S.Oak Park Palos Heights, IL 60463

 

 

Kod pocztowy*

IL 60463

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 6308632759Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mirena.w@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Wożniak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest założona i prowadzona przez osoby zarejestrowane w stanie Illinois jako Board of Directors

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Szkoła nasza realizuje program w oparciu o podstawy programowe dla uczniów uczących się za granica

Prowadzimy również zajęcia katechezy w języku polskim, jak również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne , a mianowicie ,zajęcia plastyczne i Klub Młodego Czytelnika. 

Posiadamy również klasy dwujęzyczne dla uczniów słabo mówiących i rozumiejących język polski

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w soboty. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Nasza społeczność polska stanowią uczniowie z rodzin polskich jak również rodzin mieszanych, w których tylko jeden rodzic jest z pochodzenia Polakie


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19254
              - 2019/20254
              - 2020/21248
              - 2021/22256
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w naszej szkole trwają od września do maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

ŚWIADECTWA SZKOLE Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez Dyrektora Szkoły na podstawie pisemnej umowy o pracę na jeden rok 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: