Data aktualizacji: 2021-11-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Orła Białego w Hoffman Estates
- w języku lokalnym *Polska Szkola im.Orla Bialego
Miejscowość *Hoffman Estates
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1100 W Higgins Rd

 

 

Kod pocztowy*

60169

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +001 224-7163872Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Info@orzelbialy.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Naklicka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Kubowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarzad szkoly:

Marta Naklicka

Agnieszka Kubowicz

Beata Sacha


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Krzewienie nauki jezyka polskiego, tradycji i historii Polski. 

Szkola miesci sie w budynku liceum. Klasy sa przystosowane do zajec lekcyjnych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W obszarze gdzie zlokalizowana jest szkola spolecznosc polska skupionych jest wiele rodzin polskich aktywnie angazujacych sie w wydarzenia i uroczystosci zwiazanych z naszym krajem.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19170
              - 2019/20120
              - 2020/2168
              - 2021/22108
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesien- kwiecien/ maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa ukonczenia danej klasy/ szkoly

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarzad szkoly dokladnie sprawdzajac kwalifikacje ,wyksztalcenie i doswiadczenie pracy z dziecmi/ mlodzieza osoby starajacej sie o pozycje nauczyciela.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--