Data aktualizacji: 2022-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Uzupełniająca LONG ISLAND NY INC
- w języku lokalnym *POLISH SUPPLEMENTARY SCHOOL OF LONG ISLAND NY INC.
Miejscowość *Hicksville New York
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*129 Broadway

 

 

Kod pocztowy*

11801

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

NEW YORK
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 011 9178340869Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): POLSKASZKOLALONGISLAND@GMAIL.COM

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wojciech Bolko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

MARTA KOPACZ Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

SZKOLA PROWADZONA PRZEZ DYREKTOR - WOJCIECH BOLKO

FUNDATORKA/ ZALOZYCIELKA  SZKOLY - MARTA KOPACZ

SKARBNIK - IZABELA JAZUREK Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Nasza Szkoła:

  • stwarza szansę zdobycia przez dzieci i młodzież ogólnej wiedzy o Polsce, jej historii, dorobku kultury, poznanie tradycji,
  • umożliwia opanowanie umiejętności swobodnego porozumiewania się, czytania i pisania w języku polskim,
  • sprzyja wzajemnemu poznaniu się, budowaniu przyjacielskich relacji między uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością polonijną żyjącą na Florydzie.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w każdą kolejną sobotę od 10.00  do 1.00  zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Dysponujemy 5  pomieszczeniami klasowymi,   Zapisy do szkoły odbywają się zawsze pod koniec roku szkolnego, w maju i na początku września. Szkoła działa zgodnie z zatwierdzonym Statutem. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1962
              - 2019/2056
              - 2020/2135
              - 2021/2240
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w naszej SZKOLE  rozpoczynaja sie w polowie wrzesnia koncza sie w polowie maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje dyplomy i swiadecwa ukonczenia klasy w danym roku szkolnym i ukonczenia szkoly 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Dyrektor szkoly na podstawie poziomu kwalifikacji.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---