Data aktualizacji: 2022-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola w Corby
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School Corby
Miejscowość *Corby
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Brooke Weston Academy; Coomb Road; Great Oakley; Corby

 

 

Kod pocztowy*

NN18 8LA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydzial Konsularny Ambasady RP w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7703842438Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolawcorby@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

mgr Urszula Zasun

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

National Resource Centre of Supplementary Education

Association of Northamptonshire Supplementary Schools (ANSS)


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
Polska Sobotnia Szkoła w Corby jest powołana w celu rozwijania polskiej oświaty szkolnej i przedszkolnej, utrzymania i pogłębiania polskiej świadomości narodowej wśród dzieci i młodzieży, nauki i wychowania młodego pokolenia w tradycji i kulturze narodowej.
Szkoła prowadzi działalność w oparciu o kontakty z Polską Społecznością w Corby oraz innymi ośrodkami polonijnymi na terenie Wielkiej Brytanii i w Polsce.  Jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Weekendowych w Northamptonshire (Association of Northamptonshire Supplemenary Schools).
Każdy członek społeczności szkolnej (dziecko, rodzic, nauczyciel, wychowawca ) ma obowiązek dbać o interes i dobre imię szkoły.
Każdy członek ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu szkolnym.
Program nauczania w Polskiej Sobotniej Szkole obejmuje język polski, historię, geografię i wiadomości o kulturze polskiej. Ramowy program ustala, w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych klas, dyrektor szkoły.
Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
Celem szkoły jest prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną podczas trwania zajęć.
Szkola wynajmuje klasy w lokalnej szkole sredniej Brooke Weston Academy.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19124
              - 2019/20114
              - 2020/21120
              - 2021/2255
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia sa skorelowane z planem zajec w lokalnych szkolach angielskich. Pierwsze zajecia w roku szkolnym 2019/20 odbyly sie 11. wrzesnia 2021 a zakonczenie roku zaplanowane jest na 9. lipca 2022. Realizujemy 34 sobot po 3 godziny.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa na zakonczenie kazdego roku z ocenami opisowymi z zachowania I osiagniec edukacyjnych. W klasach przedszkolnych wydawane sa dyplomy.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoly przeprowadzajac rozmowe kwalifikacyjna po sprawdzeniu uprawnien.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---