Data aktualizacji: 2021-03-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Nasza Polska Szkoła Dywizjon 303
- w języku lokalnym *Our Polish School Squadron 303
Miejscowość *Liverpool
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Thomas Gray Primary School,Chesnut Grove, Bootle

 

 

Kod pocztowy*

L20 4LU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4407496858102Faks (z numerem kierunkowym kraju) https://www.naszapolskaszkola.co.uk

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): naszapolskaszkola@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mariola Pacholarz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Arkadiusz Drabik Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Nasza Polska Szkoła Dywizjon 303, Thomas Gray Primary School, Chesnut Grove, Bootle, L20 4LU

Nasza Polska Szkoła jest prowadzona przez : Dyrektora Szkoły,Zastępcę Dyrektora, Kadrę nauczycielska, Radę Rodziców


Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Edukacja w naszej placówce opiera się na nauce języka polskiego jako drugiego języka  dzieci dwujęzycznych pochadzących z polskich oraz mieszanych rodzin zamieszkujących  na terenie Merseyside .Głównym celem jest przekaznie dzieciom oraz ich rodzinom wiedzy na temat kultury oraz tradycji Polski.Rozwijanie umiejętności w pisaniu , czytaniu oraz poprawnej mowy.Wspieranie uczniów w budowaniu ich własnej osobowości oraz tożsamości w zajęciach prowadzonych przez psychologa szkolnego panią mgr Joannę Wall.

Ponadto od  roku szkolnego 2019/2020  uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych mających  na celu wspomaganie uczniów w poprawnej wymowie, gimnastyce buzi i języka,  diagnozie dysfunkcji językowych oraz terapii logopedycznej .Stosujemy metodę globalną oraz metodę sylabową w celu opanowania czytania .

Integracja pomiędzy spłecznością polsko-brytyjska  polega na organizacji imprez kulturalnych , polegających na promowaniu kultury polsko –angielskiej w mieście Liverpool.

W roku szkolnym 2020/2021 zmieniła logo oraz przybrała patrona  - Dywizjon 303. Uroczystości nadania zostały przeniesione na wrzesień 2021 z powdu pandemii koronowirusa.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Z przedstawionych danych statystycznych z Sefton council wynika,iż w Liverpool zamieszkuje ponad 25 tysięcy Polskich obywateli.w Lokalnej społeczności możemy zauuważyc polskie rodziny przybyłe z Polskie w ciagu ostatnich 10 lat oraz rodziny mieszane z polskimi korzeniami.Rodzice bardzo pragną by ich dzieci miały możliwość korzystania z Polskiej Szkoły sobotniej , gdzie ich dzieci moga kontynuować naukę języka polskiego a także historię i geografię Polski.Ważne jest także, aby dzieci poznawały kulturę i tradycje polskie.Ponadto bardzo ważnym elelmentem jest to aby rodzice także wspierali swoje pociechy poprzez naukę języka angielskiego w celu lepszej relacji pomiędzy swoimi dziećmi oraz pokonania bariery językowej ,ktora niestety istnieje w społeczności polskiej a zarazem pomoze w lepszym funkcjonowaniu w codziennym życiu na obczyźnie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1965
              - 2019/2075
              - 2020/2185
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9:00 do 13:00 od września (2 sobota) do lipca (2 sobota) .Zajęcia ułożone są według szkolnego kalendarza obowiązującego w Sefton Council( lokalne szkoły angielskie).

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Nasza Polska Szkoła została założona w 2018 roku, szkoła została zarejestrowana  w bazie danych  Polskiej Macierzy Szkolnej.

Uczniowie naszej szkoły otrzymują zaświadczenia potwierdzające uczestnictwio w zajeciach szkolnych od września do lipca oraz opis osiągnięć każdego ucznia.

Naszym celem jest wprowadzenie prawdziwych świadectw wkrótce, pracujemy nad tym.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują jako samozatrudnione osoby otrzymująć wynagrodzenie z czesnego płaconego przez rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--