Data aktualizacji: 2019-05-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie w Guildford
- w języku lokalnym *Maria Sklodowska Curie Polish Saturday School
Miejscowość *Guildford
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Farnham Road

 

 

Kod pocztowy*

GU2 4LU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział konsularny w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447445876497Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolguildford@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Nowicka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Nowicka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Maria Sklodowska Curie Polish Saturday School 

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie w Guildford uczy języka polskiego w zakresie czterech sprawności językowych: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie oraz geografii i historii polskiej, dziedzictwa narodowego, w tym kultury i tradycji oraz religii. Głównym i nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie dzieci w duchu umiłowania naszej OjczyznySzkoła przygotowuje uczniów egzaminów GCSE i A-level.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Guildford i okolicach mamy bardzo wielu Polaków, których przybywa z roku na rok.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1940
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się w pierwszą sobotę września a kończą w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa zaświadczające o ukończeniu danej klasy w Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej - Curie w Guildford.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła zatrudnia nauczycieli, którzy są na self employed i mają swoje firmy. Nauczyciele wystawiają rachunek dla szkoły. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--