Data aktualizacji: 2021-03-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w Bridgeport
- w języku lokalnym *St. John Paul II School of Polish Culture and Language
Miejscowość *Bridgeport
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*310 Pulaski Street

 

 

Kod pocztowy*

06608

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0012033057539Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gogaluka@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Matuszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Matuszewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła przy parafii św. Michała Archanioła w Bridgeport, Ct USA

Organ prowadzący - Rada Rodziców


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *
Celem naszej szkoły jest nie tylko nauczanie języka ojczystego, ale również historii, tradycji i kultury, a zatem tego co dla nas Polaków jest najważniejsze i najbliższe naszym sercom. Program nauczania został poszerzony o lekcje historii z elementami geografii oraz lekcje polskiej muzyki. To właśnie tu w murach naszej placówki pielęgnujemy naszą mowę i wiarę na obczyźnie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Nasza polska społeczność i jej życie kulturalne toczy się głównie wokół Parafii św. Michała Archanioła w Bridgeport.

Nasi rodacy mają dostęp do lokalnych gazet wydawanych w języku polskim: Polonia i Biały Orzeł.

Dzieci i młodzież mają możliwość kontynouwania polskich tradycji przez taniec w działających zespołach ludowych: Polanie i Orlęta.

W każdą niedzielę, w godzinach od 8:00 do 10 rano nadawana jest lokalna audycja radiowa Polska w muzyce i pieśni


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19119
              - 2019/20117
              - 2020/21119
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie wrześni i kończą pod koniec maja.

Uczniowie uczęszczają do szkoły w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 1:50

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa wydawane przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyżych lub licencjatu

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---