Data aktualizacji: 2020-12-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna Hamburg
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale Hamburg für Schul- und Bildungswesen in BRD e.V.
Miejscowość *Hamburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*An der Falkenbek 10

 

 

Kod pocztowy*

21149

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 176 676 77 99 5Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pmsz-hamburg@gmx.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Beresińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Beresińska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna w Niemczech

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Zajęcia z języka polskiego z elementami historii i geografii Polski, prowadzone przez panią Agnieszkę Beresińską w Hamburgu-Neugraben przy Parafii Niemieckiej w dzielnicy Hamburga Neugraben/Fischbek. 

Pierwszą grupę stanowią dzieci przedszkolne od 3 roku życia do 5 lat. Tematy zajęć opracowywane są zgodnie z celami obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i bazują na scenariuszach zabaw uczących i utrwalających, jak również wspomagających rozwój mowy dzieci oraz czynności intelektualnych.  

Uczęszczający do drugiej grupy pierwszoklasiści uczą się czytać przy wykorzystaniu metody symultaniczno-sekwencyjnej, która w sposób uporządkowany uczy dwujęzyczne dzieci strategii czytania.

Uczniowie od 2-giej klasy wzwyż uczęszczają do grupy trzeciej. Opracowywane tematy zajęć tj. ortografia na wesoło, czytanie ze zrozumieniem mają uczyć, ale też dodatkowo budować poczucie własnej wartości przydatnej zarówno w kontaktach społecznych, jak i w świecie zawodowym. 

Przy szkole działa również nowo powstały Dziecięcy Zespół Ludowy Tańca. Stroje krakowskie zostały własnoręcznie uszyte i wydziergane przez mamy uczniów. Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach i odnoszą sukcesy. 

mgr Agnieszka Beresińska