Data aktualizacji: 2022-05-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jadwigi Królowej
- w języku lokalnym *Szkoła Języka Polskiego im. Św, Jadwigi Królowej
Miejscowość *Pompano Beach, Fl
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*2400 NE 12th Street

 

 

Kod pocztowy*

33062

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Washington
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001- (954) 545-3861Faks (z numerem kierunkowym kraju) 001 -954 946 - 0512

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tdana@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Lechman

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Zjawińska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej 2400 NE 12 Street, Pompano Beach, FL 33062

Opiekunem szkoły jest Proboszcz Polskiej Misji Pastoralnej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach.


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Nasza Szkoła:

  • stwarza szansę zdobycia przez dzieci i młodzież ogólnej wiedzy o Polsce, jej historii, dorobku kultury, poznanie tradycji,
  • umożliwia opanowanie umiejętności swobodnego porozumiewania się, czytania i pisania w języku polskim,
  • sprzyja wzajemnemu poznaniu się, budowaniu przyjacielskich relacji między uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością polonijną żyjącą na Florydzie.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w każdą kolejną sobotę od 9.00  do 12.00  zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Dysponujemy 4 pomieszczeniami klasowymi, przy Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach na Florydzie.  Zapisy do szkoły odbywają się zawsze pod koniec roku szkolnego, w maju i na początku września. Szkoła działa zgodnie z zatwierdzonym Statutem. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Pompano Beach jest miejscowością turystyczną na wschodnim wybrzeżu Florydy. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1946
              - 2019/2038
              - 2020/2143
              - 2021/2240
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie września i kończą w połowie maja danego roku kalendarzowego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
wydajemy dyplomy uczęszczania na zajęcia przedszkolne oraz świadectwa ukończenia nauki w danej klasie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli na podstawie ich kwalifikacji

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---