Data aktualizacji: 2019-04-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Katolicka Szkoła ś. Błażeja
- w języku lokalnym *Saint Blase Polish Catholic School
Miejscowość *Summit, Illinois
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*6101 S 75th Ave.

 

 

Kod pocztowy*

60501

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +001 708 458 8772 ext. 3Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolablazeja@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Tys

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Tys Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia św. Błażeja w Summit, Illinois

Polska Katolicka Szkoła św. Błażeja


Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *
Szkoła założona w Parafii pw. św. Błażeja, w roku 2003 .Dyrektorem Szkoły jest mgr Małgorzata Tys. Program szkolny obejmuje naukę języka polskiego, geografii, historii oraz katechezę. Dzięki temu, że szkoła jest intergralną częścią parafii uczniowie biorą czynny udział w różańcu szkolnym, rekolekcjach w okresie Adwentu i Wielkiego Postu oraz drodze krzyżowej. Uroczystości szkolne i akademie połączone są z Mszą św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Szkoła przygotowuje uczniów do sakramentów I Komunii św. i Bierzmowania, które celebrowane są w Kościele św.  Błażeja. Szkoła oferuje naukę w przedszkolu dla 3 i 4 latków, na poziomie szkoły podstawowej w klasach od 0 do 8 oraz w liceum w klasach od 9 do 11. Klasy licelne kończą naukę egzaminem maturalnym z jezyka polskiego, historii i geografii. Szkoła posiada akredytację Stanu Illinois, co oznacz, że absolwenci naszej szkoły średniej mogą uzyskać kredyty za język obcy.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła zlokalizowana jest w południowej części aglomeracji chicagowskiej przy Parafii św. Błażeja, gdzie dużą część lokalnej społeczności stanowia Górale.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19489
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, kończą  w połowie maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła podstawowa - świadectwo szkolne.

Liceum - świadectwo maturalne, dyplom ukończenia szkoły.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na podstawie dyplomu przygotowania do zawodu nauczyciela i rozmowy kwalifikacyjnej.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---