Data aktualizacji: 2022-02-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Swansea
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Swansea
Miejscowość *Swansea
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*110 Powys Ave

 

 

Kod pocztowy*

SA1 6PH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester, UK
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447983244745Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pss.swansea@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Poręba

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Komitet wykonawczy szkoły w składzie: przewodniczący, skarbnik, sekretarz i ich zastępcy.

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia w Swansea jest organizacją charytatywną. Jej nadrzędnym celem jest dostarczanie lekcji języka polskiego z elementami historii i kultury,  dzieciom z lokalnej społeczności polskiej.  

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1955
              - 2019/2054
              - 2020/2130
              - 2021/2260
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

15 września do 2 lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wolontariat, w trakcie rejestracji  w urzędzie skarbowym jako organizacja charytatywna.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---