Data aktualizacji: 2019-04-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła ogólnokształcąca №8 w Nowogradzie Wołyńskim
- w języku lokalnym *Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8
Miejscowość *Nowograd-Wołyński, obwód Żytomierski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ulica Drużby, 50

 

 

Kod pocztowy*

11700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +3804141-3-80-10Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): osadchuk_N@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Osadczuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Hubeń Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Miejskie kuratorium oświaty w Nowogradzie-Wołyńskim

Rok powstania szkoły.*
1962
Krótki opis szkoły *
Szkoła łączy podstawówkę, szkołę średnią i szkołę starszą. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nowograd-Wołyński (do roku 1792 Zwiahel) - miasto w obwodzie Żytomierskim,  90 km na zachód od Zytomierza.  5% mieskańcow stanowią Polacy.  Dwie parafie rzymsko-katolickie.  Organizacje polonijne.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19335
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego - tabela ocen rocznych, po ukończeniu szkoły - świadectwo ukończenia szkoły (Atestat)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Miejskie kuratorium oświaty

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---