Data aktualizacji: 2020-05-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Centrum Bangkok
- w języku lokalnym *Polish Center Bangkok
Miejscowość *Bangkok
Kraj *

Tajlandia

Ulica, nr domu*1020 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Klong Toei

 

 

Kod pocztowy*

10110

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Bangkok
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +66611895996Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskiedzieci.bkk@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Matuszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Matuszewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła społeczna prowadzona z inicjatywy rodziców mieszkających w Bankgoku.

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Szkoła powstała z inicjatywy społecznej rodziców mieszkających w Tajlandii, Bangkoku.  Szkoła ma charakter nieformalny, nie wydaje świadectw. Zajęcia odbywają się z częstotliwością 2 razy w miesiącu zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dzieci są podzielone na 3 grupy w zależności od wieku i znajomości języka polskiego. Nauczanie jest dostosowane do możliwości językowej uczniów. Zajęcia są prowadzone w przyjaznej atmosferze, poprzez grę i zabawy językowe nauczyciele chcą zachęcić dzieci do mówienia i pisania w języku polskim. Zajęcia będą obejmować zarówno naukę języka polskiego, ale również wiedzę o tradycjach, kulturze, historii. Ważnym czynnikiem jest podtrzymywanie relacji dzieci z grupą rówieśniczą. 

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Dzieci pochodzą z małżeństw polskich, z rodzin obywateli polskich przebywających czasowo na terenie Tajlandii oraz z małżeństw mieszanych polsko-tajskich. Zajęcia będą odbywać się w soboty, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1925
              - 2019/2032
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od września do czerwca. Przewidziana jest przerwa wakacyjna w miesiącach lipiec/sierpień. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła ma charakter nieformalny i nie wydaje świadectw. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele  to wolontariusze.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--