Data aktualizacji: 2021-02-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Ogólnokształcąca nr 5 z rozszerzonym programem nauczania języków obcych w Buczy
- w języku lokalnym *Cпеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов №5
Miejscowość *Bucza
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Wokzalna 104

 

 

Kod pocztowy*

08292

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380459748630Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380459748630

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nmp50@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mychajło Nakonecznyj

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tetiana Tsynenko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Wydział Oświaty
ul. Ostrowskiego, 36A
Bucza
Ukraina
08292 

Rok powstania szkoły.*
1960
Krótki opis szkoły *

Nasza placówka to nowoczesna i przyjazna szkoła dla dziecka, która rozpoczęła działalność jeszcze w 1960 r.

Szkoła miała status:
• od 1960 do 1989 r. - Szkoła Ogólnokształcąca z internatem dla dzieci-sierot;
• od 1989 do 2002 r. - Szkoła Ogólnokształcąca z internatem dla sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej z rozszerzonym programem nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego;
• od 2002 do 2009 r. - Szkoła Ogólnokształcąca z internatem dla sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej z rozszerzonym programem nauczania języków obcych;
• 2009-2013- Szkoła Ogólnokształcąca z internatem z rozszerzonym programem nauczania języków obcych;
• 2013 - Szkoła Ogólnokształcąca z rozszerzonym programem nauczania języków obcych nr. 5

Teraz uczniowie naszej szkoły od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego jako pierwszego obcego, a w piątej dodatkowo wybierają drugi język obcy (pomiędzy niemieckim, polskim lub francuskim).

Obecnie w naszej szkole uczy się 1470 uczniów, z nich ok. 220 uczy się polskiego jako drugiego obcego.
Ilość uczniów z podziałem na grupy wiekowe i poziom zaawansowania:
1.       5-te klasy (11-12 lat, poziom zaawansowania A1 ) - 36 ucznia,
2.       6-te klasy (11-12 lat, poziom zaawansowania A2 )  - 48 ucznia,
3.       7-te klasy (12-13 lat, poziom zaawansowania A2 ) - 36 uczniów,
4.       8-te klasy (13-14 lat, poziom zaawansowania B1 ) - 30 uczniów,
5.       9-te klasy (14-15 lat, poziom zaawansowania B1 ) - 30 uczniów,
6.       10-te klasy (15-16 lat, poziom zaawansowania B2 )  - 23 ucznia.
7.       11-te klasy (15-16 lat, poziom zaawansowania B2 )  - 20 ucznia.

Przy szkole także działa Centrum Edukacji Dorosłych «Logos» (rocznie kształci się około 40 osób) i organizacja publiczna «Powołanie Pokoleń». 

W 2018 roku szkoła utworzyła również koło językowe "Dwie Siostry".

«Dwie siostry» to obraz dwóch państw - Polski i Ukrainy, które mają ze sobą wiele wspólnego, np. sąsiednictwo terytorialne, wspólną historię, krewne związki, podobne tradycje, analogie językowe i wiele innego.

Koło językowe prowadzi dodatkowe lekcje języka polskiego dla wszystkich chętnych, a także organizuje ciekawe zajęcia edukacyjne i rozrywkowe. Staramy pokazać podobieństwa i odmienności obu państw, naucz tolerancji oraz wzajemnego szacunku danych krajów.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W naszym mieście istnieje związek Polaków miasta Bucza. Nasza szkoła współpracuje z tą organizacją, organizuje wspólne imprezy.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191308
              - 2019/201488
              - 2020/211470
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nauka w naszej szkole trwa od 1 września do 4 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa państwoweCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nasi nauczyciele są zatrudniani na zasadach państwowych

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---