Data aktualizacji: 2022-01-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Ogólnokształcąca nr 5 w Korosteniu obwodu Żytomierskiego
- w języku lokalnym *Коростенська ЗОШ №5 Житомирської обл.
Miejscowość *Korosteń
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Paszyńska 2

 

 

Kod pocztowy*

11509

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38(04142)5-6412Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): school5kor17@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lubow Wołkiwska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Switłana Atroszczenko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Odział Edukacji w Korosteniu

Mykhaila Hrushevskoho St, 66, Korosten', Zhytomyrs'ka oblast, 11512

https://zt.isuo.org/ru/schools/view/id/16823


Rok powstania szkoły.*
1892
Krótki opis szkoły *
Nowoczesny gmach szkoły liczy 31 sal, wśród nich są 22 gabinety. Szkoła pracuje zgodnie z systemem gabinetowym. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19435
              - 2019/20457
              - 2020/21462
              - 2021/22469

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września

7 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---